MENU


EN

SÖYLEŞİ

Can Çinici

Share

Can Çinici

Konut mimarisi ve mikroloftlar;

Siz mimari kültürün içerisinde yetişmiş ve uzun zamandır mimarlık mesleğini yapan biri olarak; sosyoloji ile paralel şekillenen konut ihtiyaç ve fonksiyonlarının geçmişten bugüne değişimi ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Türkiye hızla ve ‘koşulsuzca’ kentleşirken konut ve barınma konusunda muhafazakar damarını koruyor. Çekirdek aile hala en önemli değerlerden, 3 oda 1 salon ev hala en çok talep edilen ve piyasaya arz edilen konut türü. Evlerin ikili yapısı da hala korunuyor;  mahrem mekanlar olan ‘odalar’ ve evin daha dışa yönelmiş yüzünü temsil eden ‘salonlar’. Dairelere giriş noktası olan bu iki alanı hem ayıran hem birleştiren ara mekanlar olarak önemlerini koruyor. Konutun itibarı adeta oda sayısı ile doğru orantılı olarak düşünülüyor. Konutu talep eden de sunan da bu çerçevenin dışına çıkmayı epeyce riskli görüyor, ürküyor. 3 oda 1salon’u müteahhitler satış garantisi olarak görürken, alıcılar da ileride değerinin korunma garantisi olarak hep tercih ediyorlar. Piyasa da oda endeksli bu anlayış çerçevesinde adeta kendi kendini kilitlemiş durumda çok uzun bir süreden beri, bunun dışında maalesef başka bir kentsel barınma çok zor düşünülüyor.

Eskiden yatay olarak büyük metrekarelere yayılmış bir ev sistemi vardı. Şimdilerde ise sizin Bulut ve Yarasa apartmanında da gördüğümüz üzere daha küçük ama dikey bir yaşam modeli var. Bunu belirleyen faktörler nelerdir? Bu durumun mimariye etkisi nasıl oluyor?

Bizim Yarasa ve Bulut ‘denemeleri’ Beyoğlu koruma bölgesi içinde yer aldıklarından birbirleri ile birleştirilemeyen oldukça küçük parseller içinde çalışıldılar. Onun için yukarıda bahsettiğim klişeleşmiş 3 + 1 tipi bu parsellerde mümkün kılmak hemen hemen imkansız idi. Bu iki yapı, bulunduğu durumun kendine özgü sınırlılığından faydalanarak yukarıda bahsettiğim bu kilitlenme durumunun dışına çıkmaya yeltenen ender örneklerden sanırım…. Doğal olarak da böyle konular bizler için yeni araştırma ve deneme çalışmalarına dönüşüyorlar, işin zevkli ve iddialı yanı da bu… Konut konusunda kent içine dönüşün ve bir anlamda ‘(gentrification)soylulaştırma’nın iyi yanı galiba bu oluyor, yeni mimari ve mekansal firsatlar da açabiliyor.

Minimal alanlarda bu tarz mimari problemleri çözmek zor olmuyor mu? Alan küçüldükçe sizin de hareket alanınız kısıtlanmıyor mu? Yoksa bunu bir avantaja çevirebiliyor musunuz?

Tüketim toplumunda insanlar biriktirdikleri eşyalar ile yaşıyorlar, sürekli alıyorlar, saklıyorlar. Bu durumda tabi ‘ev’ dediğiniz yer her şeyden evvel bir ‘düzenleme ve sınıflandırma düzeneği’ olarak iş görmeli. Eşyaları gerektiğinde erişilebilecek şekilde iyi ‘hazmetmeli’. Tasarlarken gördük ki alan küçüldükçe özgürlük alanı kısıtlanmıyor sadece başka bir alana kayıyor, mekan verimliliğine, çok işlevselliğe ve ‘furnishing’ alanına kayıyor. ‘Furnish’ fiilinin Latince köklerinin ‘geliştirme’, ‘ilerletme’, ‘iyileştirme’ anlamlarını da içerdiğini fark etmiştim bu işlere çalışırken.

Ev-Yuva kavramları birbirine yakın ama aynı zamanda da bir samimiyet hiyerarşisi içeren kelimeler. Müşterileriniz elbette bu ikincisine daha sıcak bakıyordur ama mevcut teknik, bütçe ya da bürokratik sorunsallar olabilir. Siz nasıl çözümlüyorsunuz bu girift ilişkiyi?

Bizler ilk önce işvereni ve bürokratik makamları ikna etmek durumunda kalıyoruz, bundan sonra kullanıcıların da olduğu daha kolektif bir alanda da etkili olmak gerekiyor. Tasarladığımız işin ‘iç tutarlılığı’ en önemli gücü sağlıyor bu noktada. Ortaya çıkan işin kullanıcı ile buluşması ise her zaman yeni bir ‘iddialaşma’ oluşturuyor bizler için, zaman gösterecek işlerimizin esas etkisini…

 

PARSEL İÇİ DÖNÜŞÜM / ‘KÜÇÜK’

Aşağıdaki yapılar mevcut gayrimenkul normları ve klişelerini sorgulayarak güncel gereksinimlere cevap veren, iki küçük konut  / apartman  denemesi. Amaç, parsellerinin bütün kısıtlarına rağmen belirli bir yaşam ve mekan kalitesini ait olduğu şehir dokusuna yabancılaşmadan ortaya çıkarmakta. Her iki yapıda da oldukça küçük mekanlar söz konusu olduğundan iç mekanlardaki dolap ve mobilyalarında tasarım stratejisi, bu çalışmanın önemli bir parçasını oluşturmuş, ocak, eviye, buzdolabı, microwave, bulaşık + çamaşır makineleri, ütü sehpası ve yatak gibi ekipmanlar üzeri katlanır kapaklarla örtülebilen 65 cm lik dolap bantları içinde çözüldü. Her iki yapının iç mekanlarında betonarme duvarlar çıplak olarak bırakıldı, zeminlere ince bir mikrobeton katmanı uygulandı.

  • MİKROLOFT 1 / YARASA
  • MİKROLOFT 1 / YARASA
  • MİKROLOFT 1 / YARASA
  • MİKROLOFT 1 / YARASA

MİKROLOFT 1 / YARASA

Cihangir’de koruma bölgesi sınırları içinde yer alan ve taban alanı brüt 46 m2 olan oldukça küçük bir parselde tasarlanmış olan bu konut yapısı, 2 adet tek gözlü bağımsız birimden, bodrum ve çatı dublekslerinden oluşuyor. Parselin ön cephesi oldukça dar olan sokak üzerinde mahremiyeti sağlamak için metal delikli katlanır kepenkler ile karakterize edildi. Arkaya bakan cephenin hakim elemanı dikey kullanılan yarım cam tuğlalardan doğal ışık alan merdivenevidir. Mekanlar küçüklüklerinin zaman içinde oluşturabileceği handikapları bertaraf etmek için çoğu yerde esnek kullanımlı olarak planlandı. Bodrum ve zemin katın birleştirilmesiyle elde edilen dairenin en önemli öğesi arka taraftaki artık alandan oluşturulan ve yaşam alanının devamı olarak değerlendirilen bir ‘patio’ dur.

 

 MİKROLOFT 2 / BULUT

 

  • MİKROLOFT 2 / BULUT
  • MİKROLOFT 2 / BULUT
  • MİKROLOFT 2 / BULUT

MİKROLOFT 2 / BULUT

Merdivenli ve kendine özgü bir niteliği olan Cihangirdeki Sağıroğlu Sokak üzerinde konumlanan bina, metruk iki katlı müstakil bir evin yerine inşa edildi. Brüt 45 m2 olan parselin oldukça sınırlı olan boyutları dolayısıyla sokak cephesinin tümünü oluşturan merdivenevi, bir anlamda  sokaktaki anonimliğin parsel içinde dikey olarak devamı olarak düşünüldü. Cephesi açık olan bu merdivenevinin sahanlıkları bazen ortak alan olarak, bazen de giriş verdikleri kattaki dairelerin sokağa bakan balkonları olarak işlev görürler.  Merdivenevinin bu atipik konumlanması ön cephede mavi renk ile vurgulandı. Arka bahçeye bakan cephede de mavi, güneş tenteleri ile yeniden ortaya çıktı.

 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.

porn porno şişli masaj salonu rokettube porno eskişehir escort malatya escort konya escort