MENU


EN

Apartman, CM Mimarlık, Konut, Mimari, Mimarlık Ofisi, PROJE

GÖKTÜRK U4

Share
  • Göktürk U4
  • Göktürk U4
  • Göktürk U4
  • Göktürk U4
  • sistem kesiti
  • kat plani
  • sistem kesiti

Göktürk bölgesindeki CM’nin diğer projelerinde olduğu gibi, bu apartman projesinin tasarımında da meyilli arazi yapısı, çok dar ve biçimsiz formdaki arsa parseli ile metrekare konusunda hassaslık gösteren işverenin beklentileri sürecin bağlayıcı unsurları olarak ön plandaydı. Yapının yerleşim kurgusu giriş kotunda yer alan 4 ticaret alanı, onun üzerine yerleştirilmiş 7 bağımsız apartman dairesi ve otopark olarak kullanılan bodrum katından oluştu. Yapısal form ise geometrik açıdan “dik yamuk” olarak adlandırılabilecek eğimli arazinin, biri dik, diğeri açılı iki uzun kenarına yaslanacak şekilde açıyla birbirinin üzerine yerleştirilmiş biri düzgün diğeri bina köşesini teşkil eden ve parsel konturundan taşınan dar açılı bozuk bir diğer prizmanın iç içe geçmesinden oluştu. Böylelikle parselden ve konturlardan gelen izler kütlesel forma taşınmış oldu. Binaya yan taraftan kotun yüksek olduğu yerden hafif bir rampayla girilirken, altındaki meyilden yararlanılarak otoparka giriş verildi.

Yapısal form parsel geometrisine bagli, geometrik açıdan “dik yamuk” olarak adlandırılabilecek biri dik diğeri açılı iki uzun kenarına yaslanacak şekilde açıyla birbirinin üzerine yerleştirilmiş biri düzgün diğeri bina köşesini teşkil eden ve parsel konturundan taşınan dar açılı bozuk bir diğer prizmanın iç içe geçmesinden oluştu. Böylelikle parselden ve konturlardan gelen izler kütlesel forma taşınmış oldu.

Proje Adı: GÖKTÜRK U4

Proje Yeri: Göktürk-İstanbul

Tasarım Ekibi : Cem Sorguç

Yardımcı Mimarlar: Özlem Yılmaz, Deniz Gezgin, Sezin Ergene

Mimarlık Ofisi: CM Mimarlık

İşveren: Uçar Gayrimenkul

Yapım Tarihi: 2012

Arsa Alanı:374,9 m²

Toplam İnşaat Alanı: 1.868,15 m²

Statik Projesi: AYS Mühendislik

Elektrik Projesi: Ergun Çaylak Mühendislik

Mekanik Projesi: Özgün Mühendislik

Aydınlatma Projesi: CM Mimarlık

Tesisat Projesi: Özgün Mühendislik

İç Mekan Tasarımı: CM Mimarlık

Proje Yöneticisi: Uçar Gayrimenkul ve CM Mimarlık

Ana Yüklenici: Uçar Gayrimenkul

Proje Tipi Project Type: Konut

Yapım Türü: Betonarme Concrete

Engelli Erişimine Uygunluğu: Uygundur Yes

Fotoğrafları Çeken ve Tarihi: Cemal Emden – 2013

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.

porn porno şişli masaj salonu rokettube porno eskişehir escort malatya escort konya escort