MENU


EN

PROJE

Sivas Arena

Share
  • Sivas Arena
  • Sivas Arena
  • Sivas Arena
  • Sivas Arena
  • Sivas Arena
  • Sivas Arena
  • Sivas Arena
  • Sivas Arena
  • Sivas Arena
  • Sivas Arena

Sivas; soğuk-kuru iklimde yer aldığından, kış aylarını yoğun kar yapısı altında sert kuzey rüzgarları ile geçiren bir bölge. Sivas Stadyumu’nun tasarım kararlarında bu parametre ön plana çıkmış. Buna göre stadyum; enerji verimliliği yüksek pasif iklimlendirme önlemleri, aktif enerji üretim sistemleri, yağmur suyu hasadı ve gri su döngüsü göz önünde bulundurularak, ekolojik tasarım kriterlerine göre tasarlanmış.

Ayrıca, bina kabuğunun kompakt ve içe dönük olarak tasarlanması, soğuk rüzgârlara karşı kuzeyde tampon bölge oluşturulması iklimlendirme maliyetlerinin azaltılması yönünden oldukça avantajlı bir durum oluşturmuş.

Sivas Stadyumu’nda kuzey cephe çift cidarlı tasarlanmış, iç kabukta hava ile ısı yalıtımı sağlayacak bir alan yaratılmış. Kuzeydeki alan, güney cepheye doğru yaptığı sarmal hareket ile doğal hava akışlarına izin verecek şekilde organize edilmiş. Bu çift cidarlı sistem, kuzey rüzgarlarına kalkan oluştururken, güneyden gelen sıcak hava akımlarının stadyum içine alınmasına izin veriyor. Ayrıca güney cephede oluşturulan ve rüzgar akımlarına izin veren yarık ‘’ S ‘’ biçiminde oluşturularak yüzey alanı arttırılmış ve bu sayede rüzgardan daha efektif yararlanmak amaçlanmış. Yaz aylarında ise, kuzey cephedeki rezerv kapaklar açılarak, cidarlar arası hava transferine izin verilecek şekilde düşünülmüş. Kuzey cephenin doğrudan güneş ışınımına maruz kalmaması, bu cephenin diğer cephelerden daha soğuk olmasına ve bu sayede cidarlar arasında alçak basınç noktaları oluşturuyor. Böylelikle cidarda sürekli ve stabil bir hava akışına neden olarak yazın bina soğutma eylemleri için harcanan enerjiyi de en aza indiriyor.

Soğuk iklim bölgelerinde, doğu ve batı cepheleri; güney ve kuzey cephelere göre 3 kat daha fazla ısıtıcı güneş radyasyonuna maruz kalıyor. Bu veri doğrultusunda Sivas Arena’da doğu ve batı cephelerde pencere boşlukları oluşturulmuş ve ısıtıcı etkisi olan güneş ısınımlarının içeri alınmasına izin verilmiş. Bu yaklaşımın bina ısıtma eylemlerini önemli ölçüde azaltması düşünülmüş.

Arena’nın çatısında oluşturulan yağmur suyu kanalı, yağan yağmur ve kar suyunun hasadını yaparak toplanan su oluşturulacak olan rezerv alanda biriktirilerek çevre sulamasında ve WC sifonlarında kullanılıyor.

Sivas Arena’ da güneş panelleri, güneş ışınlarını dik alacak şekilde güney cephede konumlandırılmış; yaz aylarında 10 saatlik gün ısınımı ve m2 başına 150 W’ lık enerji üreten standart bir güneş paneli ile günde 798.000 W’lık enerji üretilebiliyor. Bir evin günde 5000 W enerji tükettiği kabul edildiğinde; stadyumda üretilen enerji 160 evin harcadığı enerjiye karşılık geliyor. Bu bağlamda bina kendi enerjisini üreterek enerji maliyetlerini de minimuma indiriyor.

Mimari: Bahadır Kul Architects
Lokasyon: Sivas/TÜRKİYE
Uygulama süreci:  2014-2016
Kapasite: 25.000 kişi
Toplam inşaat alanı: 58.700 m2
Toplam proje alanı: 131.000 m2
İşveren: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

Comments are closed.

porn porno şişli masaj salonu rokettube porno eskişehir escort malatya escort konya escort