MENU


EN

Uncategorized

Tarihsel Çevre ve Yapı Korumacıları Derneği

Share

Ülkemizde mimari, arkeolojik ve çevresel kültür varlıklarını korumak, yaşatmak, gelecekle bağlantısını kurmak, bu yapısal oluşuma katkısı olan bilincin bilimsel ortamda yaygınlaşmasını sağlamak ve konu ile ilgili bilgi ve becerileri genç kuşaklara aktarmak için kuruldu. Tarihi yapı ve çevre bakımından önemli özellikteki eserlerin korunması, ancak ülke düzeyinde bir bilinçlenme sonucu sağlanabilir. Bu eserler, koruma adına bilinçsizce yapılan uygulamalar ve koruma ilkeleri olmayan yaklaşımlarla ortadan kalkmakta veya değerlerini yitirmekte. Tarihsel Çevre ve Yapı Korumacıları Derneği, bir sivil toplum örgütü olarak bu bağlamda tüm sorunların tartışılmasında, yorumlanmasında, uygulanmasında etkin bir uzman ve bilim ortamı yaratmak için örgütlendi.

Tarihsel Çevre ve Yapı Korumacıları Derneği Amacı ve Çalışma Konuları 

-Bilimsel korumacılık adına araştırma ve çalışmalar yapmak.

-Bilimsel korumacılık adına proje ve uygulama kalitelerini arttırmak.

-Evrensel korumacılık ilkelerini araştırmak, ilgili kurumlar, kuruluşlar ile meslektaşlara, uzmanlara ve kamuoyuna tanıtıp, uygulamaya yönelik öneriler oluşturmak.

-Bireyler halinde edinilen bilgi, materyal, malzeme, tecrübe ve arşivleri ortak kullanıma açmak ve dernek merkezinde ortak arşiv oluşturmak.

-Dernek bünyesinde oluşturulan ortak üretim, bilgi ve belgeleri ilgili kurum ve kuruluşlara sunmak, sergilemek, aktarmak.

-Kişisel ticari amaç ve kazanç paylaşma amacı olmaksızın (araştırma, proje, uygulama ile benzeri anlamda) ortak üretimler yapmak.

-Koruma amaçlı yayın yapmak, Koruma Kurullarında alınan ilke kararlarını – kararları, kayıt sıralarını, belediyelerde, mahkemelerde ve resmi kurum ve kuruluşlarda konu ile ilgili karar, yönetmelik, yasa ve kararnameleri duyurmak ve bu bilgilerden arşiv oluşturmak.

-Eski eserle ilgili alanda proje hazırlanması, onaylanması, uygulanması esnasında resmi kurum ve kuruluşlarla (mimarlar Odası, Koruma Kurulları, Belediyeler, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri vb.) olan ilişkilerde karşılaşılan ortak sorunlar üzerine çözümler aramak, ortak tavırlar oluşturmak, öneriler sunmak.

-Mesleki otokontrolü sağlamak.

-Kültürel geziler düzenlemek, yurtiçinden ve yurtdışından dernek amacıyla ilgili uzmanları davet etmek, mesleki eğitim amaçlı kurs, seminer ve paneller düzenlemek.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.

porn porno şişli masaj salonu rokettube porno eskişehir escort malatya escort konya escort