MENU


EN

SÖYLEŞİ

Ties

Share


Proje yönetim sistemleri ne gibi avantajlar sağlıyor? 

Günümüzde sanayide yaşanan gelişmeler tüm üretim alanlarında olduğu gibi yapı üretim sürecinde de etkisini göstermektedir. Her geçen gün azalan üretim sürelerinin aksine, yapıların kapsamlarının büyüdüğünü görmekteyiz. Yapıların kapsamlarının büyümesi ve üretim sürelerinin kısalması ise üretim sürecinin kontrolünü ve proje yönetimini kritik öneme taşımaktadır.

Yapı üretiminin günden güne kısalan sürecine pek çok farklı aktivite grubunun katıldığını biliyoruz. Bu gruplar içinde inşaat ile ilgili teknik grupların yanısıra, muhasebe,  satınalma, güvenlik vb. idari ve lojistik gruplar da yer almaktadır. Yapısal olarak çok farklı özellikler taşıyan bu grupların, sağlıklı bir sistem içinde aktivitelerini yürütebilmeleri,  tüm katılımcıların iletişiminin sağlanması, aktivitelerinin izlenmesi, yönlendirilmesi ve tüm aktivitelerin kayıt altına alınması son derece gereklidir. Doğru kurgulanmış bir Proje Yönetimi, yapı üretim sürecinde katılımcı tüm aktivite gruplarını koordine edebilecek ve inşaat faaliyetinin doğasında bulunan riskleri de kontrol altına alabilecektir.

Ties, diğer sistemlerden farklı olarak ne gibi yenilikler getiriyor?

Üstte bahsedildiği gibi farklı yapılarda katılımcıları üretim sürecinde görüyoruz. Yatırımcı yada Sponsor, Proje Yöneticisi ve Paydaşlar başta olmak üzere birçok katılımcı üretim alanında tam zamanlı olarak bulunamıyor. Bu profesyonel yapının sağlıklı çalışabilmesi için Proje Yönetim sisteminin çevrimiçi bir platformda kurgulanması çağın bir gereği olarak görünüyor. Bu nedenle “ties” çevrimiçi çalışan bir yazılım olarak kurgulandı.

Bir diğer önemli nokta ise yapı üretiminin doğası gereği önemli riskler taşımasıdır. Bu nedenle yazılımın hazırlanmasında temel alınan nokta üretimde görev alan aktivitelerin izlenmesi olmuştur. Aktiviteler, İmalat, Program ve Maliyet olmak üzere 3 ana başlıkta izlenmektedir. Bu izleme,  yapı üretiminde yürütülen aktivitelerde karşılaşılması muhtemel risklerin zamanında görülmesi ve müdahale edilmesi imkanı vermektedir.

Hedef kitleniz kimlerden oluşuyor? Ties, doğrudan profesyonellere mi yönelik? 

“ties” profesyonel bir proje yönetim sistemidir. Sistemin tam anlamı ile uygulanması aktiviteler arası disiplin ve doğru bir proje yönetimi ile mümkün olacaktır. Dolayısı ile yazılımın profesyonelce düşünen ve yatırımını riske atmak istemeyen yatırımcılara ve proje yöneticilerine hizmet edeceğini söylemek doğru olur.

Kendinizi biraz tanıtır mısınız? Bu projeyi (Proje Yönetim Yazılımını)  nasıl oluşturdunuz? 

Bizler ağırlıkla turizm yapıları olmak üzere geniş kapsamlı ve kısa süreli yapı üretim süreçlerinde görev almaktayız ve bugüne kadar bu süreçlerde pek çok teknik sıkıntılar yaşadık. Sahip olduğumuz teknik altyapımızın proje yönetim sistemi içinde üstlendiğimiz görevlerimizde doğru yönde değerlendirilebilmesini sağlamak zorundayız. Proje yönetiminin başarısı yatırımın başarısıdır. Bu nedenle ties, üretim sürecinde yaşadığımız teknik sıkıntıların çözümü amacı ile teknik ekip ve software grubumuzun ortaklığı ile hazırlanmış bir ”Çevrimiçi Proje Yönetimi” yazılımıdır.

Tags: , , ,

Comments are closed.

porn porno şişli masaj salonu rokettube porno eskişehir escort malatya escort konya escort